Trästolpar

Kavelbroar

I gamla tider användes kavelbroar för att göra myrmarkerna framkomliga. Stavagrans kavelbro tillverkas av barkade och kluvna rundstockar. Kavelbroarna gör att naturen skonas framgångsrikt.

Ledmarkeringsstolpar

Våra ledmarkeringsstolpar används på vandrings- och skoterleder, både på fjäll och i skogsmark. Stolparna levereras i längder från 1,5 till 3,0 meter.