Träslanor

Tältslanor

Stavagran tillverkar stänger till evenemangstält och tältkåtor. Produkterna, som levereras i olika längder och dimensioner, finbarkas, torkas och monteras före utleverans.

Råvedstänger

Produktion av törrfisk är en mycket gammal och helt naturlig konserveringsmetod. Fisken hängs på hjeller och torkas under våren under de optimala torkförhållanden som råder på öarna längs den Nordnorska kusten. Inga tillsatser används, det är väder och vind som ser till att fisken torkas på bästa vis för att bli en exklusiv delikatess, som framför allt exporteras till Sydeuropa.

Stavagran levererar alla delar som ingår i hjellerna, råvedstänger, hjellstötter och äsa. Vi levererar även kajmaterial och annat virke.

Råvedstängerna tillverkas i senvuxen gran. Denna produkt är inte impregnerad, den är i direkt kontakt med den fisk som torkas. Det finns olika tjocklekar och längder på stängerna, beroende på hur kunden vill bygga sina hjeller.

Hjellstötterna levereras i impregnerad fura eller senvuxen gran.

Stavagran tillhandahåller även äsa i impregnerade och fingerskarvade furuplank i längder på 10 och 12 meter.

Gärdsgårdsmaterial

Stavagran tillverkar spetsade och brända gärdsgårdsstörar, gärdsgårdsslanor samt kluvna vidjor som används för att binda gärdsgården.